proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Stockholm Under Siege #3
Innehåll
1. Stor mobilsering norrut
1.1.Den norra 'alliansen'
1.2.De extrema nyliberalernas situation
2. Nationaldemokratiska styrkor pressas tillbaka.
2.1.Den kungliga blixtattacken
3. Fortsatta stridigheter om strömmen och Djurgården
3.1.Marxisterna trängda, går på offensiven
3.2.De Kungliga Traditionalisterna kopplar ett järngrepp om Gamla Stan
3.3.Konservativa Konglomeratet styrka bara ökar
4. Socialdemokraterna kopplar grepp om de nordvästra delarna
4.1.Äntligen ordning i de fascistiska leden
4.2.Fortsatt splittring och oenighet hos liberaldemokraterna
5. Tekniskt fel ledde till försening av SUS
6. Uttalande från Nationaldemokraterna
1. Stor mobilisering norrut!

Under morgonen har styrkor från tre falanger, socialdemokraterna i väst, kyrkoalliansen i söder och de konservativa i sydöst mobiliserats norrut mot de extrema nyliberala styrkorna. De nyliberala styrkorna drar fram och säkrar områden, men frågan är om de klarar av nattens stridigheter utan att behöva lämna ifrån sig vad de har tagit, och lite till. För närvarande ser det ut som om de blodiga striderna inte går att stoppa.

Angående vad som hände natten innan idag, när kyrkan slog tillbaka ett anfall mot de nyliberala gjorde idag kyrkoalliansens ordförande Pethrus Simonson ett kort uttalande när reportrar från SUS fick tag på honom:

"Jag kan bekräfta att lojala och gudfruktiga medlemmar av kyrkan varit i strid under natten vid valhalla vägen. Illasinnade rykten gör gällande att attacken var oprovocerad men så är inte fallet. Ända sedan extrema nyliberaler gjorde ett inbrytningsförsök mot engelbrekskyrkan i går dag har anledningen till detta debatteras flitigt inom kyrkan.

Allt eftersom natten närmade sig klarnade sanningen. Extrema nyliberaler är besatta av djävulen och påstår att de kan kommersialisera gud. Allt detta är enbart en illasinnad kupp för att underminera kyrkans ställning.

När uppretade kristna trängde in på KTH Campus för att undersöka saken möttes de av frenetiskt försvar som kom från en radie av flera kilometer. Närvaron av dessa trupper bekräftar att Extrema Nyliberaler har något hemskt att dölja. De troende må blivit tillbaka drivna i natt men Extrema nyliberaler gör klokt att lägga korten på bordet snarast."

  --- Pethus Simonson interjuvad på väg till nästa väckelsemöte.

Från Det Konservativa Konglomeratet har följande pressmedelande angående den norra aggresionen:

"Från tillförlitliga källor fick vi igår information om en drogfabrik i distriktet Stadion på de Extrema Nyliberalernas område, varifrån stora mängder knark och amfetamin smugglas in på det Konservativa Konglomeratets område. Eftersom den liberala regimen inte verkade vara mån om att hindra denna aktivitet, och även har uttalat stöd för droghandel tidigare, ansåg vi att det var nödvändigt att själva vidtaga åtgärder mot denna samhällsnedbrytande fara.

Natten till idag gick därför insattsstyrka von Hollstein in i med uppdrag att förstöra denna drogfabrik och återvända. Insattsstyrkan lyckades göra stora skador på målet, men innan det kunde neutraliseras helt anföll regimstyrkor från de Extrema Nyliberalerna och tvingade våra styrkor till en taktisk reträtt.

Vi ser mycket allvarligt på denna händelse, eftersom den liberala regimen med detta har visat att de officiellt stödjer dessa avskyvärda aktiviteter. Det Konservativa Konglomeratet kräver härmed från de Extrema Nyliberalerna att de omedelbart förstör drogfabriken och sätter de ansvariga i fängelse, eller avlägsnar sina styrkor från området och låter oss avsluta det vi påbörjade.

Om inget av dessa alternativ uppfylls kommer de Extrema Nyliberarna att anses vara ett hot mot samhället, och tvinga det Konservativa Konglomeratet till direkt handling.

Detta ultimatum är inte förhandlingsbart."

1.1. Den norra 'alliansen'

Det var inte många som höjde på ögonbrynen när konservativa styrkor och kyrkliga trupper förenades i ett tåg norrut, men att även socialdemokratisk militär mobiliserades fick många att häpna. Vad är detta bevis på? Starten av en Central Allians? Eller är sammarbetet bara tillfälligt? Än så länge har inga uttalanden gjorts från något håll.

1.2. De Extrema Nyliberalernas situation

Ännu har inget uttalande gjorts från de nyliberala, förutom ett kort medelande om att den nya flotta som placerats ut har bytt sponsor från McDonalds till MAX, och att de hoppas att de skall sköta sitt uppdrag bättre.

2. Nationaldemokratiska styrkor pressas tillbaka!

Under dagen har nationaldemokraternas mobiliserat sig och genomfört en välplanerad attack mot bestritt neutraltområder mellan anarkisterna och nationalisterna. Dock intog anarkisterna detta område igårkväll under en demonstration där de förväntades möta på motstånd, En 15 årig tjej i palestinashal, stinkande av vinäger sade följande till SUS: "Vi ba hade typ stämt möte med rassarna för att göra upp om lite saker ba, men typ, de dök typ aldrig upp, så nu ba sitter vi typ här...."

Men idag inleddes alltså stridigheter när en liten grupp skinheads och andra nationalistsympatisörer med stöd från närliggande styrkor stormade området. De drevs dock tillbaka tack vare tillökning i de anarkistiska leden.

Detta nederlag samt den oväntade attacken norrifrån har försvagat nationaldemokraterna som numera övergivit sin nordvästra flank totalt och siktar helt österut. Inget uttalande har hitills gjorts trots nederlaget och invasionen. Mer om den andra attacken nedan.

2.1. Den kungliga blixtattacken

Tidigt imorse intog den kungliga flottans Kristina Baletthögskolan på södermälarstrand(nationaldemokratiskt område) med stöd av fascistiska båtar. Ryktet säger att det var en kompensation för att inte de kungliga styrkorna skulle befästa stadshuset. Här följer ett uttalande från konungens talesman Karl VonSilverstierna:

"Den ytterst effektiva attack den kungliga flottans Kristina idag utförde mot baletthögskolan var ett bevis på att den kungliga armén är oslagbar i sånna här sammanhang. Attacken var helt enkelt nödvändig då det gynnade oss. Vi förväntar oss att de nationaldemokratiska partiet stöder konungensbeslut då han trots allt bara vill folkets bästa."

Vad den anarkistiska massan har att säga om saken återstår att se.

3. Fortsatta stridigheter om Strömmen och Djurgården

Idag fortsatte stridigheterna om djurgården och strömmen, dvs vattnen öster om gamla stan. Marxistiska och kungliga flottor stred om strömmen för andra dagen i rad medan Konservativa flottiljer tog kommandot över vattnen öster om skeppsholmen med den kungliga flottans magdalenas stöd.

3.1. Marxisterna trängda, går på offensiven

Revolutionära marxistiska trupper gick imorse norrut mot den kungliga befästningen vid slussen, även en flotta mobiliserades. Men trots detta är marxisterna trängda norrut, men vägarna österut är öppna. Ännu har inget uttalande någonsin gjorts från någon huvudfigur inom organisationen, så vad som kommer hända återstår att se.

3.2. De Kungliga Traditionalisterna kopplar ett järngrepp om gamla stan

Att de kungliga styrkorna har ett järngrepp om Gamla Stan är det få som betvivlar. Med fyra flottor som kan försvara alla delar av området och två insattsstyrkor som vaktar portarna är de tämligen väl barrikaderade.

3.3. Konservativa Konglomeratets styrka bara ökar

De konservativa bara ökar i antal. Deras kapital växer, och de har nu totalt 8 insattsstyrkor och flottiljer, ett antal som ökar för varje timme. Klart är iaf att de kapprustar tillsammans med sossarna. Vilka som blir störst återstår att se.

4. Socialdemokraterna kopplar grepp om de nordvästra delarna

Socialdemokratiska styrkor intar varje morgon och kväll någonting nytt, och redan nu besitter de 8 armeer och flottor. Var detta skall sluta är osäkert, men alla vet att det iaf inte slutar här.

4.1. Äntligen ordning i de fascistiska leden

Fascistalliansens första dygn som självständiga har präglats av interna stridigheter som kostat dem hela den expansionsfas som alla de andra fraktionerna, undantaget liberaldemokraterna, redan har genomfört. Enligt en källa från alliansen har alla kommunist-sympatisörer som befunnit sig i kronobergshäktet avrättats. Totalt är antalet nu 20 som har skjutits det senaste dygnet, två var befäl, och resten civila. Två socialdemokratiska soldater uppges även ha tillfångatagits vid en misslyckad socialdemokratisk landstigning på Kungsholmen, de sitter nu i fängelse i väntan på domar. Fascisterna medelar också att invasionen slogs tillbaka lätt av de överlägsna fascistiska styrkorna.

4.2. Fortsatt splittring och oenighet hos Liberaldemokraterna

Fortfarande händer ingenting konkret hos de demokratiska liberalerna. Enligt en talesman så är de helt enkelt för demokratiska, vilket gör att mötena bara består av tidsödande omröstningar och debatter. Hitills har man inte ens enat sig om om man skall dra i krig. Klart är iaf att man har mobiliserat styrkor som stor stilla och bevakar deras områden.

5. Tekniskt fel ledde till försening av SUS

Efter tekniska fel försvann början av den utgåva ni just har läst. Direkt påbörjades arbetet på nytt. Men det gamla materialet återfanns, och allt löste sig.

6. Uttalande från Nationaldemokraterna

"Fosterlandskärlek!

Vi Svearikes sanna patrioter har en ny ledare och ett nytt ordspråk, den nya ledaren är den ariska Bo Jonas Eriksson och hans ordspråk är: Hellre död en röd!

Under den svenska flaggan och med det mottot kommer nu det rena svenska folket att samla sig för att försvara vårat fosterland från de annalkande styrkorna av negrer, mulatter, gulingar och annat ruttet förvridet vänster pack!! Inte ett steg ska vi backa utan dränka marken med blod!

I nyligen så fick vi veta en fruktansvärd nyhet, kungen har hamnat mitt i en judisk konspiration med mål att förslava det svenska folket! Men räds icke, från och med nu så kommer alla judar vi kan komma över att hållas som gisslan, och om inte alla judiska lämnar gamla stan inom tolv timar så kommer vi att avrätta samtliga fångar, det är inte ett hot, bara ett löfte.

Ett folk,
En tro,
En ledare. "© 2001-2010 Proxxi