proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Stockholm Under Siege #4
Innehåll
1. Tidningskontoret stormat av beväpnade fascister!
2. Extrema Nyliberaler tillintetgjorda - är kriget i norr över?
2.1.Konservativa Konglomeratet fortsätter att öka, tar en stor bit av Extremliberalernas forna område
2.2.Socialdemokraterna blir större
2.3.Kyrkoalliansen får sin bit av kakan
2.4.Utebliven demilitarisering! Vad blir Trippelalliansens framtid?
3. Fortsatta stridigheter om de östra kolonierna och vattnen
3.1.Kommunisterna talar!
3.2.Konservativa Konglomeratet förklarar krig - mot två fraktioner!
4. Liberaldemokraterna tar form, och fart!
5. Fascistalliansen röjer upp i leden, och tar sig själva i kragen
6. Nationaldemokraterna utsatta, fem fraktioner inblandade i stridigheter om deras områden
6.1.Fascist-Nationaldemokratiskt sammarbete - ballethögskolan intas!
7. Storkrig i norr!
7.1.Socialdemokraten attackerad av två fraktioner - med stöd från en tredje!
7.2.Fascistalliansens sammarbete med LibNET - vad är det som händer?
7.3.Konservativa Konglomeratet mobiliserar en enorm västerfront!
8. Uttalande från Stockholms Fria Matematiker
8.1.Fascistiska Alliansen svarar
1. Tidningskontoret stormat av beväpnade fascister!

Igår morse slogs dörren till SUS tidningskontor in av beväpnade män i rånarluvor. De slog ner reportrar och andra arbetare med sina vapen och sköt flera skott i taket. Hot om ännu mer våld hördes också, om alla inte gav oss frivilligt.

Undertecknad med kollegor som vid denna tidpunkt befann sig i ett närliggande rum såg detta angrepp på yttrandefriheten som en krigsförklaring, och beväpnade sig med diverse tillhyggen. Med dessa lyckades jag överbemanna två av männen, och med hjälp av deras vapen, skjuta oss som gömde oss ut från kontoret. Vad som hände med våra kollegor fruktar jag att ens spekulera i. Det viktigaste var att att vi undkom, med våra liv i behåll, för att kunna ge er de senaste nyheterna från det belägrade Stockholm!

På grund av denna händelse gick allt vårt material i stöpet, och det senaste dygnet har vi satt upp ett nytt hemligt kontor där vi tvingas skriva varenda kopia av tidningen på skrivmaskin, då våra tryckpressar förstördes.

2. Extrema Nyliberaler tillintetgjorda - är kriget i norr över?

Efter ett dygns stridigheter neutraliserades de Extrema Nyliberalernas fraktion. Deras styrkor hade aldrig någon egentlig chans mot de horder av fiender som anlände.

2.1. Konservativa Konglomeratet fortsätter att öka, tar en stor bit av extremliberalernas forna område

Det konservativa Konglomeratet ökar fortfarande. De fick en stor bit av den kaka som var Extremliberalerna, tillsammans med Kyrkoalliansen och Socialdemokraterna. Klart är att de numera är den mäktigaste fraktionen med åtta mobiliserade insattsstyrkor och fyra flottiljer, samt en totalitär kontroll över Stockholms nordöstra delar.

Här följer ett rad pressmedelanden utskickade av det Konservativa Konglomeratet i samband med attackerna mot Extremliberalerna. Det första pressmeddelandet inkom precis efter den första anfallsvågen avslutad:

"Natten till idag genomförde Konservativa Konglomeratets styrkor ett lyckat anfall på drogfabriken i territoriet Stadion. Denna är nu totald förstörd och en mängd personer har häktats och kommer att förhöras om dessa aktiviteter. Samtidigt gick Kyrkoalliansens och Socialdemokratiska styrkor, med hjälp av våra, in i 3 andra områden som hölls av Extrema Nyliberaler och tvingade fiendestyrkorna till reträtt. Detta visar att vi alla står enade mot hotet från sådana extrema grupperingar som hotar samhället och dess medborgare.

Denna kampanj är dock inte helt över ännu. Enligt undersökningar på plats i Stadion har ledarna för drogkartellen under Extremliberalernas beskydd lyckats fly till något av de kvarvarande territorier som hålls av dessa knarkarhippies. Det Konservativa Konglomeratet tänker inte låta dessa ansvariga komma undan, utan vi lovar härmed att de kommer jagas ner och ställas inför rätta. Detta gäller även för den Extremliberala ledningen, då den sanktionerat och stött denna avskyvärda aktivitet."

Nästa pressmeddelande inkom efter den andra anfallsvågen, då resterande extremliberala områden har erövrats av konservativa styrkor:

"Det Konservativa Konglomeratet har framgångsrikt avslutat den militära kampanjen mot de Extrema Nyliberalerna och deras drogkarteller. Ledarna för drogkartellerna och eliten i den Extremliberala regimen har infångats och sitter nu i häkte i väntan på åtal för brott mot samhället. Tyvärr lyckades de Extrema Nyliberalernas militäre överbefälhavare fly fältet innan de Konservativa insattsstyrkorna stormade högkvarteret. Enligt vissa källor har han flytt till Södermalm under antaget namn och fått beskydd av Nationaldemokraterna. Det ryktas även att han har lyckats få någon form av signifikant inflytande över denna fraktions handlingar..."

Båda pressmeddelandena var underskrivna av Axel von Silverstjerne, Konservativa Konglomeratets pressekreterare.

2.2. Socialdemokraterna blir större!

Socialdemokraterna har under dygnet som gått slutfört övertagandet av de nordvästra delarna av stan - vilket nu leder till att de kontrollerar i stort sett hela nordväst.

2.3. Kyrkoalliansen får sin del av kakan

Styrkorna från Kyrkoalliansen har enligt otydliga uppgifter intagit ett antal områden under kriget mot Extremliberalerna. Hur många områden det skall röra sig om är lite suddigt, men någonstans mellan ett och tre.

2.4. Utebliven demilitarisering! Vad blir trippelalliansens framtid?

Den demilitärisering som det ryktades om mellan sossarna, kyrkan och de konservativa i den norra delen av staden blev aldrig av, och nu undrar folk hur det kommer att gå! Kan ett storkrig i norr vara på gång?

3. Fortsatta stridigheter om de östra kolonierna och vattnen

Under det gångna dygnet har kommunistiska och konservativa styrkor drabbat samman i områdena kring gröna lund. Även strider kring vattnen har förekommit även då kommunistiska flottor har varit relativt passiva. Konungen själv har däremot reflekterat över kommunistfraktionens ignorans när det gäller buffertområdet i närheten av Slussen som inte fick beträdas. Efter upprepade agressionsantydningar från kommunisterna har nu Konungen gjort följande uttalande:

"Ärade Stockholmare, här följer uttalande från konung Oskar-Erik III.

Under det gågna dygnet har det sydöstra kommunistdräggen beträditt kunglig mark kring Slussen - ett misstag som de kommer att få ångra. Det är dags att befria Stockholm från den terror som det röda väldet har inneburit och återge välfärd och säkerhet till de skrämda invånarna i sydöst.

Orden som nu yttras är riktade direkt till det röda packet: Ni vet inte vad för auktoritet ni har ifrågasatt - vilken maktfaktor ni utan framgång försökt rubba. Men snart... skall ni ha full inblick i den styrka som är den svenska kungamakten!"

3.1. Kommunisten talar!

Följande pressmedelande togs ivrigt emot av reportrar från SUS. Det är det första som offentligt hörts från den kommunistiska regimen i sydöst, här följer pressmedelandet i sin helhet:

"Officiellt uttalande från Samlingsrådet För Revoulutionär Arbetarklass I Stockholm, även kallad "Röda Rummet":

För att sprida revolutionens ädla budskap till det oliktänkande folket på Djurgården skickade Folkets Representanter (FR) ut en högst fredlig expedition för att dela ut flygblad, informera om internationnellt bistånd mm. Dessa blev dock brutalt och abrupt tillbakaforcerade från ön så fort de hunnit stiga iland, detta på gund av en regelvidrig attack från det korrumperade Konglomeratets flottor. De goda nyheterna är att volontärerna från FR hann slå tillbaka allt de kunde, och lyckades därför i Den Ärade Ordföranden Hallenius namn tvinga även den lede fi på reträtt. Ordföranden har ännu inte tagit ställning till hur man ska betrakta denna aggression och vi återkommer med mer information om detta. Vi vill även passa på att uttrycka vår glädje över att hela sydöstra Stockholm nu brinner för kommunismen, då de sista borgarna på Danviksklippan har ångrat sina synder och nu har vänt sig till det ledande ljus som är Ordförande Hallenius!

Länge Leve Revolutionen!

Slut på Uttalande
Folkets Skribent, Arvid Karlsson"

3.2. Konservativa Konglomeratet förklarar krig - mot två fraktioner!

Det råder fortfarande tumult i farvattnen kring västra Djurgården, Gamla Stan och Östermalm. Efter stridigheterna farvattnen kring Gröna Lund två dagar sedan kom följande pressmedelande in från det Konservativa Konglomeratet:

"Natten till idag gick Kommunistiska styrkor in med support i Västra Saltsjön (distrikt V06), som tidigare har hållits av Konservativa Konglomeratets styrkor. Eftersom våra styrkor redan hade avlägsnat sig för insatser annorstädes, hade de Kommunistiska styrkorna inget motstånd och håller nu området.

Efter denna oprovocerade aggression skickade vi givetvis ett diplomatiskt sändebud för att diskutera läget med Kommunisterna, då vi inte tänker sänka oss till samma låga moraliska nivå och direkt använda militära styrkor. Efter förhandlingar har Konservativa Konglomeratet, Kommunisterna och Kungliga Traditionalister kommit överens om att göra detta område till fredat vatten. Kommunistiska styrkor ska under dagen att avlägsna sig från området.

Hädanefter kommer beträdelse av detta område av militära styrkor ses som en krigsförklaring mot det Konservativa Konglomeratet."

Detta verkar ha fungerat, åtminstone en tid, då konservativa styrkor senare på kvällen erövrade Gröna Lund utan ingripanden från kommunistiska styrkor. Följande pressmeddelande kom därefter in till redaktionen:

"Konservativa Konglomeratets styrkor säkrade natten till idag resten av västra Djurgården. Spontana glädjeyttringar och tacksägelser från folket där har hälsat våra styrkor på morgonen. Äntligen har stabiliteten och tryggheten som vi står för kommit till dessa människor."

Nästa dag blev det dock åter igen stridigheter, denna gång när en kommunistisk flottilj försökte landstiga i Gröna Lund, vilket inte de konservativa genast gav svar på tal om:

"Natten till idag genomförde den Kommunistiska regimen ett oprovocerat anfall mot det Konservativa Konglomeratets territorium på Djurgården. Tack vare snabbt agerande från en av våra flottiljer slogs detta anfall tillbaka, med stora förluster för fiendesidan som följd. Vi ser mycket allvarligt på denna händelse, genom vilken den Kommunistiska regimen har visat sina verkliga intentioner: att förslava den fria världen under socialismens kvävande järnhand. Hela Stockholm kan nu se vilka aggresiva imperialister de verkligen är.

Vi kommer inte stillasittande se på när dessa barbarer hotar den grund på vilken alla civiliserade fraktioner står på, och kommer aktivt bekämpa denna röda plåga. Detta är det episka slaget mellan gott och ont, och vi kommer inte vila förrän detta ondskans imperium har störtats! Vi uppmanar härmed alla fraktioner som värdesätter sin frihet och sitt självbestämmande att förena sig mot oss i detta korståg mot denna plåga.

Härmed anser vi att avtalen det Konservativa Konglomeratet har haft med Kommunisterna icke längre är giltiga. Alla diplomatiska kontakter har brutits. Vi är nu i krig!"

Nu har alltså både det Konservativa Konglomeratet och kungahuset förklarat krig mot den kommunistiska regimen. Hur skall detta gå?

Det Konservativa Konglomeratet har även hållt sig uppdaterade med vad som händer i väst, och har redan gjort någonting åt saken, följande pressmedelande anlände i morse:

"Under natten har det Konservativa Konglomeratets diplomater haft kontakt med sina kolleger från LibNET. Efter långa diskussioner kring situationen i Stockholm beslutades det av båda parter att förklara krig mot varandra.

Vi är alltså härmed officiellt i krig med LibNET. Från det Konservativa Konglomeratets sida anser vi detta tursamt, då det har börjar ta slut på liberaler att ta död på här på Östermalm. Våra trupper behöver övning för att hålla sig skärpta.

Efter krigsförklaringarna deltog delegaterna från båda sidor i en utsökt bankett på det Kungliga slottet, på inbjudan av Konungen själv, varefter det skakades hand på att ha ihjäl varandra nästa gång man sågs.

På grund av den något geografiska placeringen och de logistiska problem detta resulterar i, anses det dock osannolikt att våra styrkor kommer drabba samman med LibNETs inom den närmsta framtiden. Diplomatiska diskussioner med Kyrkoalliansen, Socialdemokraterna och den Fascistiska Alliansen har påbörjats för att undersöka möjligheten att få fri lejd genom deras territorier.

Axel von Silverstjerne
Presssekreterare, Konservativa Konglomeratet"

4. Liberaldemokraterna tar form och fart!

Den liberaldemokratiska fraktionen har tagit form och fart under det senaste dygnet, och skyndat sig att greppa områden i sin närhet. Nu har även de blivit en fraktion att räkna med i det myller som är Stockholm Under Siege.

5. Fascistalliansen röjer upp i leden, och tar sig själva i kragen!

Fascistalliansen har städat upp sig lite, och expanderar! De kontrollerar nu i stort sett hela Kungsholmen, och det svarta hotet är nu helt reellt. Följande pressmedelande mottogs förra dygnet:

"Fascisterna har nu återtagit de revolterande områdena och rensat ut dessa, 17 revolutionära kommunister har förts till avrättning tillsammans med 6 medlemmar av den fascistiska ledningen som fällts för spionage.

Rekryteringen av tidigare fångar har varit framgångsrik hos fascisterna som med hjälp av dessa styrkor, plus många frivilliga på senare tid lyckats fördubbla sin slagstyrka.

De två socialdemokratiska fångarnas rättegångar har nu tagit sin början bakom lyckta dörrar, folkmassorna ropar efter avrättningar och socialdemokratiskt blod, vi får se hur det blir med den saken.

Fascisterna erbjuder den nationaldemokratiska ledningen en fristad inom sina gränser utifall den nationaldemokratiska krigslyckan inte vänder snart. Enligt fascisternas Ledare är anledningen till detta att han tycker att de har många gemensamma ideal.

Om det är Nationaldemokraternas vilja kan Fascistalliansen även tänka sig ta över den nationaldemokratiska armén samt dess territorium i ett led att krossa kommunismen."

Rykten säger att de två socialdemokratiska fångarna har blivit avrättade.

6. Nationaldemokraterna utsatta, fem fraktioner inblandade i stridigheter om deras områden!

Nationaldemokraterna är slut. Efter att Anarkosyndikalistiska massor, kungliga flottor, konvojade fascistiska styrkor och liberaldemokratiska båtar varit framme finns det inte mycket kvar. Vad som skall hända nu står oklart. Däremot mottogs följande pressmedelande från den nationaldemokratiska staben innan all kontakt bröts. Nu finns endast några kvarvarande styrkor som vägrar ge sig.

"Fosterlands kärlek!

Invandrarna styr den falska kungen!!! Kungen, om man nu kan kalla en falsk bedragare som han som nu sitter på tronen för kung, är inget annat en neger! Må han brinna i helvetet! De förrädiska anarkisterna har åter igen stormat vårt kära folks hem! Men där gick dom på en nit! För de enda de döda var underlägsna invandrarmänniskor som vi har rakat huvet på och get bombarjackor! De sanna ariska folket har med en briljant list och med stort mod letat sig igenom fiendens linjer och har nu uträtat ett nytt hög fäste på Birka! Där våra vetenskapsmän har konstaterat att kungen är en invandrare och måste elimineras. Så sent som i går så lär Laser mannen ha smygigt sig in bakom rojaltistiska linjer med ett gevär för att så han brukar säga, röja lite granna.

Och för er andra svenskar som av olika anledningar inte har vågar ansluta er till oss men en då vett i djupet av era hjärtan att det vi gör är rätt ska veta att våran ideologi aldrig kommer att dö! För så länge det kommer att finnas svenskar kommer det finnas de som vill vara i fred, ostörda av andra folk och kulturer. Och därför kommer vi alltid att leva över! I FN lagar står det att alla folk har rätt till en plats att bara vara sig själva. I fred. Sverige är den platsen så var säkra på vi kommer att komma tillbaka, slaget kanske är förlorat, men kriget vinner ni aldrig!

Ett folk
En tro
En ledare"

6.1. Fascist-Nationaldemokratiskt sammarbete! Ballethögskolan intas.

Fascistiska flottor hjälpte trängda nationaldemokratiska styrkor att fly runt udden till ballethögskolan under gårdagskvällen. Numera har de tagit tillbaka sitt område, som under två dygn varit en kunglig koloni. Kungliga flottor lär ha retirerat samma dag, något som verkade lite väl planerat. Däremot har inga kommentarer fälts från några fraktioner om händelsen. Rykten säger dock att de nationaldemokrater som återstår styrs helt och hållet av Fascistalliansen.

7. Storkrig i norr!

SENASTE NYTT! Storkrig har utbrytit i norr! Fascistiska och liberaldemokratiska styrkor, till viss del stödda av kyrkliga trupper har attackerat socialdemokratiskt område. Detta har minst sagt rubbat maktbalansen i norr!

7.1. Socialdemokraten attackerad av två fraktioner - med stöd från en tredje!

Kyrkoalliansen har i samband med den fientliga agerandet mot socialdemokraterna skickat ett pressmedelande.

"Kyrkoalliansens ledning diskuterade under gårdagen den brytning mellan den socialdemokratiska staten och svenska kyrkan som skedde i slutet av 1900-talet. Övernitiska anhängare missförstod dock sammanhanget och var senare inblandade i strider runt Eastman Institutet mellan fascister och socialdemokrater.

Pethrus Simonsson, talesman för kyrkoalliansen, förklarar att detta startat ytterligare diskussioner inom kyrkoalliansens ledning. Det är ju otänkbart att Kyrkoalliansen i sig ska fela så det måste alltså utredas om den senaste utvecklingen skall tolkas som ingrepp av högre eller lägre makt.

För säkerhets skull har kyrkoalliansen även ökat tillverkningen av vigvatten och kors om det skulle visa sig att det finns personer som är besatta av demoner"

Vad detta egentligen betyder vet förståss ingen.

7.2. Fascistalliansens sammarbete med LibNET - vad är det som händer?

Fascister och liberaldemokrater som sammarbetar? Ingen vet vad som händer och invånarna är oroliga. Ingenting har hörts från fraktionerna själva. Men händelserna talar för sig själva. Vad som händer nu är det däremot ingen som vet.

7.3. Konservativa Konglomeratet mobiliserar en enorm västerfront!

Konservativa styrkor har under dagen mobiliserat en enorm front västerut, bestående av cirka 6 insattsstyrkor. Kyrkan har kastat oroliga blickar österut, och kungahuset ser nervösa ut även om de försäkrar att de har läget under kontroll. Det Konservativa Konglomeratet har själva inte gjort något offentligt uttalande, men om detta leder till handling, kan ni vara säkra på att det kommer!

8. Uttalande från Stockholms Fria Matematiker

En ny aktör på den redan omtumlande politiska arenan i dagens Stockholm har gjort entre. De kallar sig för Stockholms Fria Matematiker, och har gjort följande uttalande:

"Vi, Stockholms samlade matematikerkårer har nu slutligen tröttnat på att försöka överrösta skottsalvorna på gatorna under våra föreläsningar. Vi har tröttnat på att tvingas ägna mer tid åt att ta hand om sårade än åt att omvandla kaffe till teorem. Vi har tröttnat på att inte kunna sköta vårt kall.

Med anledning av detta utropar vi härmed det Fria Protektoratet Kräftriket och deklarerar oss vara villiga att överlåta utrikespolitik och militärmakt åt de Socialdemokrater som just nu använder vårt tak som krypskyttsläger. Dock anser vi att inrikespolitiken inom det Fria Protektoratet Kräftriket är Matematikernas angelägenhet och icke en angelägenhet för vem det nu vara månde som temporärt besitter Vårt territorium.

Vi hava inga som helst anspråk på de principiella naturresurser Vårt territorium besitta, och överlåta dessa utan tvekan till Ockuperande makt, dock är vi tvungna att sätta vissa grundläggande regler för hur vi anser att Stridigheter i Territoriet skolen genomföras:

  1. Inga fler krypskyttar på Matematiska Institutionens tak. Sätt dessa på Företagsekonomiska Institutionen i stället.
  2. Ingen skottlossning mellan 14.00 och 17.00 på tisdagar och torsdagar, udda veckor samt måndagar, onsdagar och fredagar, jämna veckor. Vi har vårt seminarium under dessa perioder, och förvänta oss att kunna genomföra vår typ av stridigheter i fred.
  3. Ingen militär eller administrativ personal inom Matematiska Institutionen. Ni veten icke var ni träden in. Om ni icke har erfarenhet av att faktorisera vilda polynom eller av att hitta homomorfa bilder av fria monoider över kategorin av abelska grupper så skall ni icke heller försöka er på detta nu. Vi lämnar stridandet åt de som kunna det, och Vi förväntar Oss att ni visar Oss vederbörlig respekt och lämnar Våra expertisområden åt Vår vård utan inblandning.
  4. Isolerade singulariteter behandlas lättast med en Cauchy-integral runt dem, varvid de reduceras till en simpel residy.

Slutligen må Vi påpeka att Vi uppmuntra motsvarande handlingar hos Våra fränder vid KTHs matematiska institution, hos esteterna vid Konstfack, Danshögskolan, Musikhögskolan och även de vagt besynnerliga fränderna vid Handelshögskolan.

Respektfylldast,
Prof. Dr. Dr. Dr, Sophus af Sarumpaet
Talesman, Stockholms Fria Matematiker"

8.1. Fascistiska Alliensen svarar

Kort efter uttalanded från Stockholm Fria Matematiker publicerades, kom nedanstående svar in från Fascistiska Alliansen. Är detta endast tomt prat? Eller planerar fascisterna någon aktion i Kräftriket?

"Det är ett faktum att fri-tänkande så kallade intellekuella människor är en fara för ett stabilt och starkt samhälle. Vi i FascistAlliansen har ett särskilt "program" för omhändertagande av dylika personer. Vi ser fram emot ett möte med dessa "matematiker", ett möte under vilket vi hoppas kunna influera dem att se saker från vår vinkel. Om de tillåts utöva sitt arbete är de en tickande bomb som förr eller senare kommer att mana till revolution."© 2001-2010 Proxxi