proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Stockholm Under Siege #5
Innehåll
1. Summering av SUS förluster efter attentatet för två och ett halft dygn sedan
1.1.Konservativ protest mot SUS förra nummer
2. Kyrkoalliansen angripet av Konservativa Konglomeratet och Kungliga insattsstyrkor
2.1.Uttalande angående stridigheterna från Kyrkoalliansen
2.2.Konservativa Konglomeratets pressmedelande
2.3.Uttalande från hans majestät konungen
3. Söder skakat. Nationaldemokrater utdrivna ur baletthögskolan
3.1.Anarkosyndikalistiska massor rörde sig inte alls under gårdagsnatten
3.2.Nationaldemokratisk upprustning, kriget är inte slut än
4. Fascisten mobiliserar ny front mot LibNET - är ett tvåfrontskrig på gång?
4.1.LibNET går på pumpen
4.2.Socialisterna fortfarande att räkna med
5. Konflikten mellan kommunister, konservativa och kungliga styrkor om de östra regionerna hårdnar. Men Slussen förblir lugnt.
5.1.Uttalande från Kommunisterna
5.2.Uttalande från Konungen
6. Gåtan med f.d. nyliberale presidenten Christoffer Rongwe
1. Summering av SUS förluster efter attentatet för två och ett halft dygn sedan

Nu när vi har återbildat redaktionen på hemlig plats, och återigen fått tillgång till tryckpressar, kan vi ge er full insikt kring hur stor skadan var. Totalt förlorade vi 7 medarbetare, och vi som återstår, lovar dem var de än är, att deras död inte skall vara förgäves. Vi lovar att för alltid kämpa för yttrande- och tryckfriheten, oavsett statsskick som regerar detta land.

1.1. Konservativ protest mot SUS förra nummer

Här följer ett pressmedelande i sin helhet:

"Det Konservativa Konglomeratet motsätter sig starkt ordalydelsen i senaste numret av Stockholm Under Siege, där det skrivs att vi har "en totalitär kontroll över Stockholms nordöstra delar". Specifikt är det ordet "totalitär" vi motsätter oss. Våran kontroll över de nordöstra provinserna må vara komplett, men totalitär är den definitivt inte. Vi är frihetens och rättvisans förkämpar, inte någon Kommunistisk pöbel!

Axel von Silverstjerne
Pressekreterare, Konservativa Konglomeratet"

2. Kyrkoalliansen angripet av Konservativa Konglomeratet och Kungliga insattsstyrkor

I går kväll skedde det våldsamma stridigheter i centrala stockholm. Soldater från Kyrkoalliansen kämpade mot Kungliga och Konservativa styrkor som försökte tränga in på kyrkoalliansens område. Läget blev först sådant att fronterna 'bytte plats' och kyrkans trupper hamnade bakom de konservativa och kungliga. Under morgonen skedde så en utrotning av en kyrklig styrka nära gamla stan av kungliga trupper, även en annan kyrklig styrka omringade. De kungliga trupperna fortsatte sedan norrut. De kyrkliga trupperna slåss fortfarande bakom fiendelinjer på östermalm, och det Konservativa Konglomeratets anfallsstyrkor väller in mot centrala stan.

2.1. Uttalande angående stridigheterna från Kyrkoalliansen

"Kyrkoalliansen har under de senaste striderna vunnit oöverträffade framgångar. Glädjande nog för alla gudstroende kan rapporteras att Kyrkoalliansen öppnar Jacobskyrka, Trefaldighetkyrkan samt St:Peterskyrkan för allmänheten inom den närmaste timmen. Med denna massiva framgång och förhoppning att ärade konungen Oskar-Erik III tar sitt förnuft tillfånga och återlämnar Klara kyrka som han orättfärdigt tagit är Kyrkoalliansen övertygad om att vi står inför en radikal förbättring av andliga läget i huvudstaden."

Obekräftade rykten gör gällande att Kyrkoalliansen förutsåg Konservativa Konglomeratet falskspel och redan innan förberedelserna för attacken skedde startade operation David. Pethrus Simonsson vill endast lämna följande kommentar. "Det räcker med en sten för att fälla jätten."

Uppretade spioner för kyrkoalliansen avslöjar sanningen. Drogfabriken som Konservativa Konglomeratet påstod sig förstört finns visst kvar. Uppenbarligen var den byggd med pengar från Konservativa Konglomeratet och attacken norrut var endast ett försök att dölja spåren. Konservativa Konglomeratets trupper är citat "minst lika nerknarkade som liberalernas".

Kyrkoalliansen ledare kommenterar det hela med att detta visar vilken ohederlig djävul Konservativa Konglomeratets direktör är. Om detta innebär att de tänker testa vigvatten mot direktör Adam Chodorowski eller ej framgår ej.

Noteras kan morgonens predikan handlade om Matt 6:16-21 som finns återgiven nedan.

"Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in stjäl. Samla skatter i himelen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara."

Predikan avslutades med orden "Hoppas Konservativa Konglomeratets har många kameler om han fullföljer den nuvarande dåraktiga strategin,

-- Pethrus Simonsson"

2.2. Konservativa Konglomeratets pressmedelande

"I natt angreps det Konservativa Konglomeratets styrkor i nordväst helt oprovocerat av fanatiker under ledning av den så kallade "Kyrkoalliansen". Detta var dock ingen större överraskning, då Avdelningen för Kontraspionage redan ett dygn tidigare kännde till dessa djävulska planer. Därför var våra styrkor strategiskt placerade och kunde snabbt göra en motattack när anfallet kom.

Både Avdelningen för Kontraspionade och Avdelningen för Teologiska Studer har under en längre tid studerat och undersökt denna så kallade "Kyrkoallians" handlingar och maktstrukturer. Den entydiga slutledning vi har kunnat dra av dessa undersökningar är att "Kyrkoalliansen" inte är något annat än en fasad för en satanistisk sekt!

Ytterligare bevis för detta hittade våra styrkor när de intog Kungliga Tekniska Högskolan, i form av offeraltare och mänskliga kvarlevor. Vidare är uttalandet från Fanatikerna om att det skulle finnas en drogfabrik på det Konservativa Konglomeratets territorium inget annat än ondskefull propaganda. Något sådant förekommer inte på vårat territorium!

Axel von Silverstjerne
Pressekreterare, Konservativa Konglomeratet"

2.3 Uttalande från hans Majestät Konungen

"I går natt fullföljde kungliga insattsstyrkor en operation på kyrklig mark, man intog två kyrkliga huvudsäten och drev de kyrkliga trupperna mot sig för att sedan ringa in dem kring kungsträdgården. Attacken skedde efter att ett möte med det Konservativa Konglomeratet ägt rum under dagen. Under det mötet presenterades konkreta bevis för att kyrkoalliansen var en satanistisk sekt. Hans majestät konung Oskar Erik III valde att sätta in trupperna, och ta avstånd från kyrkan återigen. Konungen ägnade sedan eftermiddagen åt att tillsammans med hovet läsa högt ur Gustav Vasa's gamla citat om plundringen av kyrkan för Sveriges överlevnad."

3. Söder skakat, Nationaldemokrater utdrivna ur baletthögskolan

Efter en massiv attack från anarkosyndikalistiska massor drevs beväpnade skinskallar ut ur Ballethögskolan.

3.1. Anarkosyndikalistiska massor rörde sig inte alls under gårdagsnatten

Anarkosyndikalisterna rörde sig inte alls under gårdagskvällen. Stora eldar tändes och överallt hölls möten, här följer ett kort uttalande:

Jörgen, 19år, bilmekaniker:
"Ja, vi såg ju att det var rätt säkert på barikaderna, så i går kväll tog vi alla oss lite lugn och ro. Dessa nationaldemokrater skriker ju så förskräckligt mycket, så det var skönt att ta sig en paus från det hela. Framför allt kunde vi utvilade möta dem vid solupgången på Södermälarstrand för att sist och slutligen göra upp om Söders fastland. Det var ju så att deras ledare sa 'Heldre död är röd', och vi är ju inte dem som inte kan kompromissa. Nu väntar vi bara för att se om de tar sig för något kväll, eller om de kommer att inse sina brister och gå med oss."

3.2. Nationaldemokratisk upprustning, kriget är inte slut än

Nationaldemokraterna får ny fart med fascistiskt stöd, och fortsätter att kämpa mot de rödsvarta massorna.

4. Fascisten mobiliserar ny front mot LibNET, är ett två fronts krig på gång?

Under dagen har fascistiska trupper formerat sig västerut mot de liberala områdena. En källa inom organisationerna hävdar att de fyra sändebud från LibNET som befann sig inom Fascistiska Alliansens område har avrättats tillsammans med två spioner från samma falang. Anledningen till att Fascistiska Alliansen gått i krig med LibNET är att Socialdemokraterna avslöjade LibNETs hemliga planer att invadera fascistiskt område. Fascistiska Alliansen valde dock att ta initiativet Det ryktas även om att Fascistiska Alliansen planerar att komma ut med en egen tidning, det föreslagna namnet på tidningen är "Hårda Tag".

Andra saker Fascistiska Alliansen hävdar är att de inte på något sätt är allierade med Socialdemokraterna, utan att de bara utnyttjar dem för sina egna syften. Men det allvarligaste ryktet torde vara att Fascistiska Alliansens ledare har rapporterats att i ett anfall av galenskap beordrat att de 14 socialdemokratiska fångar som hållits fångna i Kronobergshäktet avrättas istället för att överlämnas.

4.1. Libnet går på pumpen

LibNET backar på grund av orderproblem, en strategisk position har förlorats, en annan lyckades de inte inta, en arme är långt norrut efter att ha drivits bort och enligt vissa källor har de lovat att ge bort en viktig punkt till de anarkosyndikalistiska massorna. Hur skall detta gå för det hitills explosivt expanderande LibNET?

4.2. Socialisterna fortfarande att räkna med

Efter lyckosamma stridigheter och god hantering av Fascistiska Alliansen har socialisterna lyckats att ta tillbaka ett gammalt fäste. De är nu fortfarande att räkna med.

5. Konflikten mellan kommunister, konservativa och kungliga styrkor om de östra regionerna hårdnar. Men Slussen förblir lugnt.

Som rubriken säger har stridigheterna fortsatt österut. En kunglig insattsstyrka har transporterats över till landområden norr om Nacka och blåflaggade båtar kontrollerar hela strömmen.

5.1. Uttalande från Kommunisterna

Inofficiella källor inom kommunisten hävdar att representanter från kungahuset försökt muta sig till diverse fördelar genom ett erbjudande om greveskap till den förhandlare som skickats ut för diplomatiska ändamål. Kungahuset har bestämt dementerat ryktena. Här följer ett pressmedelande från kommunisterna:

"Officiellt uttalande från Samlingsrådet För Revoulutionär Arbetarklass I Stockholm, även kallad "Röda Rummet":

Vi har hört rykten florera om att kungen skulle ha försökt muta den folktes man som skickats ut för att mäkla fred och sprida revolutionens gjada budskap.

För tillfället har vi valt att inte kommentera detta ärende då det först skall undersökas grundligt... I övrigt har vi inget att tillägga. Förutom att vi inte ser med blida ögon på den nuvarande spända situationen där diverse högerkrafter slåss med varandra om de norra delarna av staden. Om man behandlar folket som brickor i ett spel såsom dessa fraktioner har gjort så kommer revolutionen snabbare och blodigare än någon kan tro. Vi tror på fredligare metoder för att skapa den perfekta världen. Till exempel omskolning, där man tvättar bort alla såna dumheter som fritt tänkande med mera från folkets sinnen. Glöm icke: alla är jämnlika, men vissa är mer jämnlika än andra!

Länge Leve Revolutionen!

Slut på Uttalande
Folkets Skribent, Arvid Karlsson"

5.2. Uttalande från de konservativa

"I ett led att visa det Konservativa Konglomeratets starka motivation att frigöra Stockholm från den Kommunistiska Tumören, har vi nu åter igen säkrat Västra Saltsjön. Detta område har ett allt för viktigt strategiskt värde för att lämna obevakat. Därefter skickade vi ett ultimatum till den kommunistiska regimen, där vi mycket generöst erbjöd dem ett eldupphör och delvis tillbakadragning av styrkor från strategiska områden i utbyte mot garantier för en nedrustning till sjöss från kommunisternas sida. Den kommunistiska regimen avböjde från att genomföra dessa åtgärder. Därför ser nu det Konservativa Konglomeratet ingen annan utväg än att eskalera detta krig ytterligare. Vi kommer inte vila förrän hela Östra Södermalms befolkning har befriats!

Som ett led i denna plan har vi fördjupat det militära samarbetet med hans Majestät Konungen, bland annat genom att stärka hans Majestäts arme med elitsoldater från insattsstyrka von Hollstein.

Axel von Silverstjerne
Pressekreterare, Konservativa Konglomeratet"

6. Gåtan med f.d. nyliberale presidenten Christoffer Rongwe

Ryktena cirkulerar, lever president Rongwe? Sitter han fängslad? Är han upptagen i fascistalliansen? har han flytt staden? Ingen vet. Här följer ett urval av den ström av pressmedelanden angående presidenten från gårdagen:

Kort uttalande från Fascistiska Alliansen:
"Extrema Nyliberalernas f.d president, Christoffer Rongve har insett de stora bristerna i sin förra ideologi och har valt att gå över till fascismen. Vilken post han har fått inom partiet är dock ej ännu offentligt."

"Det har under de senaste timmarna spridits vilda rykten om att den före detta ledaren för den extremliberala regimen, Christoffer Rongve, mirakulöst lyckades fly undan det Konservativa Konglomeratets styrkor och orsakar stor förödelse för Nationaldemokraterna. Vi dementerar dessa uppgifter startk. Christoffer Rongve sitter i tryggt förvar i det Konsverativa Konglomeratets häkte i avvaktan på domstolsbeslut om hans öde. Han är åtalad för brott mot samhället samt brott mot Konglomeratets ekonomiska säkerhetslagar.

Axel von Silverstjerne
Pressekreterare, Konservativa Konglomeratet"

"Det Konservativa Konglomeratets Högsta Domstol avslutade idag rättegången mot ledarna för drogkartellen samt ledarna för den extremliberala regimen, däribland före dette presiden Christoffer Rongve. Åtalades gällde brott mot samhället, brott mot Konglomeratets ekonomiska intressen, brott mot Konglomeratets säkerhet, narkotismuggling samt mord på civilbefolkning. Samtliga fastslogs som skyldiga och har dömds till döden. Domarna ska verkställas så fort de praktiskta detaljerna kring detta har avklarats. Eftersom detta är de första dödsdommarna i det Konservativa Konglomeratet, har vi ingen erfarenhet hur dessa ska verkställas på mest effektivt sätt. För att skynda på arbetet har vi kontaktat den Fascistiska Alliansen, som bevisligen har stor erfarenhet av dylika praktiska detaljer, för att diskutera inhyrning av exekutionskonsulter från dem.

Axel von Silverstjerne
Pressekreterare, Konservativa Konglomeratet"© 2001-2010 Proxxi