proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Information om Genesis

Vad för sorts information
På denna sida kommer du kunna finna information om lajvföreningen Genesis vanliga verksamhet samt lajv vi eventuellt kommer ordna.

Vilken typ av förening
Föreningen är en ideell förening ansluten till Sverok (Sveriges roll och konfliktspelsförbund). Medlemsskap i föreningen är förnärvarande gratis och gäller för det kalenderår man anmält att man vill vara medlem.

Fokus för föreningen
Föreningens fokus är på alla aspekter av lajv. Normal verksamhet inkluderar kurser i hur man gör olika saker samt modevisningar. Alla kurser genomförs i mån av intresse från medlemmarna. Saker som Genesis medlemmar sysslat med inom föreningen är läderhanteverk, sy kläder, elektronik och intrigskrivande för lajv

Aktuellt

Nu är det dags för en hobbydag. På en hobbydag kan man göra vad man vill men framför allt prata lajv. Vi vill gärna veta vad folk vill göra om det behövs hjälp att fixa dit verktyg. Lokalen har skärunderlägg och symaskiner.

Tomas kommer även troligen vara färdig med bilderna så att de kan visas upp på projektorduk och man kommer att kunna lämna beställning på skivan med bilder. Skivan kommer att kosta 50 kr.

Platsen: Proxxis lokal på Engelbrektsgatan 4
Tid: Fredagen den 25 mars från kl 14.00 - tills att vi inte orkar längre

Alla är välkomna
Maria Sillén och Pa Staav

Modevisning hos syfestivalen VT05
Tack för modevisningen

Förklaring av föreningsfunktionärer och föreningstermer
Ordförande: Den som leder styrelsens arbete. Har i en ideell förening inget extra ansvar än resten av styrelsen. Skriver dagordning inför styrlesemöten samt är kontaktperson för föreningen.
Kassör: Håller koll på ekonomin och ansvarar för att spara kvitton som sedan ska läggas in i föreningens bokföring.
Sekretare: Fokuserar på att styrelseprotokoll blir underskrivna. Det är inte nödvändigtvis sekretaren som skriver protokollen.
Ledamöter: Dessa har inget specifikt ansvarsområde inom styrelsen men deltar givetvis i att göra föreningsaktiviteter. Om man bortser från mötes formalia kan ofta dessa vara mer aktiva i föreningens arbete än ordförand, kassör och sekreteraren.

Firmatecknare: Normalt ordförande och kassör. De som får ta ut pengar från föreningens konto samt skriva på avtal för föreningens räkning.
Valberedare: De som lägger förslag på vilka som ska sitta i styrelsen för nästa år.
Revisor: Övervakar att styrelsen gjort ett bra jobb. Lägger inför varje årsmöte en revisionsrapport till årsmötet. Justerare: De som på årsmöten eller styrelsemöten kontrollerar att den som skriver protokoll fått allting rätt.

Dagorgning: Lista på i vilken ordning saker tas upp på ett möte.
Revisionsberättelse: Den rapport revisorn gör om hur styrelsen skött sig under året som gått
Verksamhetsberättelse: Styrelsens presentation av vad föreningen gjort under året.
Ekonomiskberättelse: Ibland del av verksamhetsberättelsen. Berättar vad som hänt med föreningens ekonomi.
Resultaträkning: Del av den ekonomiskaberättelsen. I företag det som visar hur mycket intäkter och kostnader man haft (och därmed vinst eller förlust). Föreningar upprättar ofta en förenklad sådan.
Balansräkning: Del av den ekonomiskaberättelsen. I företag det som visar hur mycket egna pengar som finns och hur mycket som är lånat samt var pengarna är nu. Föreningar upprättar ofta en förenklad sådan.
Bokföring: Att man redovisar kvittona på ett sätt så att det går att se vad pengar används till. Föreningar gör ofta en förenklad sådan.
Frågan om ansvarsfrihet: När årmötet fått läsa årsmötesdokumenten röstar man om ansvarsfrihet. Detta innebär att årsmötesdeltagarna avgör om de tycker styrelsen gjort ett bra jobb. Ger man inte ansvarsfrihet ska det normalt följas av stämning till tingsrätten. Även om ansvarfrihet beviljas så gäller det inte för brottsliga handlingar eller saker som inte redovisas av styrlsen på årsmötet. I praktiken är ansvarsfriheten bara en formalitet för föreningar.
Budget: Hur föreningen bör använda pengar under kommande år. Endast rådgivande till styrelsen.
Verksamhetsplan: Vad föreningen planerar att göra under året. Endast rådgivande till styrelsen.

Motion: Förslag som läggs av medlemmar till årsmötet kallas i vissa föreningar för motion.
Proposition: Förslag som läggs av styrelsen kallas i vissa föreningar för proposition.
Syfte: Den delen av stadgan som säger vad poängen med föreningen är
Säte: Var föreningen finns. Bestämmer vilken skattemyndighet och tingsrätt man tillhör
Ideell: Icke vinst drivande. Betyder att ingen i föreningen får lön utan att man hjälps åt för att det är kul eller viktigt.

Modevisning hos PRO högalid
Tack för modevisningen för PRO högalid.

Bild-cd skiva från Syfestivalen 2004

Tomas Karlsson har cd-skiva med bilderna från symässan, så om man vill ha en så måste man ta kontakt med honom. Det är bara att antingen ringa eller maila. Desto fler som beställer den , desto billigare kommer den att bli.

tel 070 210 30 86

mail gosehob@c-sam.nu
tomas@c-sam.se (använd denna om ni vill få svar under dagen då jag använder den i tjänsten)

Bild-cd skiva från LAVA 2003
Bild cd-skivan med de kanske inte helt lysande bilderna från modevisningen på Lava 2003 är färdiga. De som deltog uppmanas att kontakta Per-Anders Staav för att få skivan.

Modevisning på syfestivalen HT04
Styrelsen tackar och bugar för modevisningen på Syfestivalen. Ni är helt underbara.

Styrelsen 2005
Ordförande Maria Sillén Email: maria@proxxi.org
Kassör Per-Anders Staav Email: pa@proxxi.org Telefon: 070-475 61 13
Sekreterare Magnus (fiffel) Dannersten

Revisor Susanne Vejdemo Email: melslistor@hotmail.com Telefon: 0730-420981

Våra stadgar


© 2001-2010 Proxxi