proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Vara med i föreningstidningen

Föreningen har enligt årsmötesbeslut en föreningstidning på gång. Fokus är på lokalen men i princip allt som kan relateras till föreningarna eller hobbyn är välkommet.

Ett nummer av tidningen ska komma ut innan sommaren är det tänkt. Innan redaktionen kan börja arbeta effektivt måste vi dock veta hur många som vill skriva något till nummret.

Den 30 april (valborg) är det deadline på att komma in med anmälningar om man vill skriva något till tidningen. Anmälningen skickas till pa@proxxi.org

Deadline för när själva texten till tidningen ska komma in kommer vara med flexibel...typ bestämmas mellan de som skriva tidningen.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi