proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Nya datorregler

Följande regler gäller datormeckande i lokalen

*Att bruka datorerna får alla medlemmar, men ändringar gällande hårdvara eller mjukvara kräver att man är medlem på mailinglistan proxxi-hackers och att man rapporterar ändringar man gjort dit.

*Har man arbetat med att få en dator och fungera men ej blivit färdig måste man maila listan och informera.

*Ovanstående krav gäller även om man bara avser att syssla med något specifikt operativ system som inte "påverkar" övriga medlemmar. Det gäller alltså alla datorer i lokalen oavsett vad de avänds till, alla datorer har flera användare. Ofta görs ändringar i datorerna just för att tillfredställa de krav på märken på hårdvaran som olika operativ system ställer vilket gör att ni måste vara med på listan om ni avser att mecka med datorerna eller installera program.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi