proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Kallelse till årsmöte i GAM

Det är återigen dags för ett årsmöte i föreningen GAM. Det hela går av stapeln lördagen den 21:a januari kl. 14.00 i vår lokal. På mötet kommer stadgefrågor att diskuteras. För ovanlighetens skull finns det även två motioner som föreningens medlemmar ska ta ställning till.

Årets featurefråga kommer troligen bli det officiella grundandet av en kiosk. Vill du var med och påverka? Kom!

Motioner

Motion: Kiosk

Bakgrund:
Det har en tid funnits ett behov av att ha godis, läsk och lättare tilltugg. Detta behov har tillfredställts av att ett par medlemar köpt in saker på bulk och delat på kostnaden.

Fördelar:
En kiosk skulle inebära en extra inkomst till lokalen som kan användas till att förbättra lokalen och hålla lokalen med förbrukningsvaror.

Att:
  1. GAM startar en kiosk som säljer godis, läsk och lättare maträtter till medlemmarna.
  2. Eric Druid och Klas Meder Boqvist ansvarar för kiosken.
  3. Eric Druid undersöker hur kiosken kan bli skattebefriad hos skattemyndigheten.

Styrelsens rekomendation:

  • Att ändra attsatts 2 till "Eric Druid och Klas Meder Boqvist ansvarar för kiosken och tar allt juridiskt ansvar för denna."
  • Att ändra attsatts 3 till "Eric Druid undersöker hur kiosken kan bli skattebefriad hos Skattemyndigheten samt att attsatts 2 och försöket i sin helhet är förenlig med svensk lag."
  • Att motionen antas i sin helhet med de förslagna ändringarna eller inte alls.

Motion: Motioneringstid

Att motionera (lämna in en motion) till GAMs årsmöte är i dagsläget ganska jobbigt. Man måste skicka in dem till styrelsen under november månad. Vi får knappt in några motioner som det är och att limitera och tiden under vilken man får motionera till en månad som dessutom ligger upp till 3 månader innan årsmötet är inte något som hjälper saken. Man skulle kunna argumentera att det är för mycke jobb att komma ihåg motioner som inkom ett år innan årsmötet, men genom att sätta upp en mail låda som kan ta emot dessa motioner kan man hålla dem samlade och därmed bara kolla där när det är dags.

Därför yrkar jag att:
Meningen "Motioner till årsmötet ska komma in under november månad." i paragraf §9 byts ut mot "Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 11 december."

Styrelsens rekomendation:

Att attsatten bytes ut mot "Motioner skall inkomma tidigast en månad efter senaste årsmöte och senast den sista november".

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi