proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Ominstallation av datorerna
Inom kort kommer alla Proxxis datorer i datorrummet att installeras om. Detta betyder att hårddiskarna kommer att formatteras, och att allt på dom kommer att försvinna! Medlemmar har fram till måndagen den 30:e januari på sig att spara undan filer som de vill behålla, förslagsvis på Zingo i katalogen Akkas/Upload/Persistent. Skapa helst en katalog med ditt namn för personliga saker.

När ominstallationen är genomförd kommer information om att så är fallet. Efter den 30:e januari och fram tills det att ominstallationen är genomförd är det inte säkert att spara nånting på datorerna, eftersom ominstallationen kan påbörjas när som helst!

Ni som börjar programmeringskursen den 23:e januari bör tänka extra noga på att inte spara saker lokalt på datorerna utan använda filservern, eftersom kursstarten är så nära deadlinen ovan.


Datorerna som berörs är alltså Asp, Balsa, Cypress, En, Hassel, Kastanj, Lind, Pinje, Redwood och Tall. Jenny påverkas inte (då den tillhör Onlajn) och inte heller datorer utanför datorrummet. Adam Chodorowski

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi