proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Kallelse till årsmöte i Föreningen Proxxi

Spektaklet som alla medlemmar i Föreningen Proxxi otåligt väntat på ett helt år är äntligen här! Måndagen den 27:e mars kl. 19:00 är det nämligen dags för årsmöte. Det äger som vanligt rum i föreningslokalen med samma namn som föreningen.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och väljer styrelse, revisorer och valberedning samt sätter medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår. Alla medlemmar uppmanas att delta och påverka föreningens framtida arbete! Det kommer bjudas på bullar och dricka.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat.
 6. Verksamhetsberättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Ekonomisk berättelse.
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val av ordförande.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av medlemsavgift.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi