proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
email-listor

Jag tänkte bara påminna om att proxxilistan och proxxi-chat är två utmärkta sätt att få veta vad som händer på proxxi.

På den första listan annonseras allt tråkigt/viktigt ut. Tex att det ska vara städhelg, upphittatlådan tömmas etc. På den andra annonseras allt roligt ut, tex biobesök, studiebesök, datorspelsturneringar, etc.

Skriv upp dig nu! Info finns på hemsidan eller fråga en nyckelbärare.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi