proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Årsmöte GAM

Gott Nytt År!

Och med nytt år kommer årsmöte. Lördagen den 3e februari klockan 13:00 tänkte vi ha årsmöte för föreningen GAM (som har hand om lokalen Proxxi).

På detta möte kommer alla som varit medlem under 2006 och de som redan är medlemmar för 2007 ha rösträtt.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. för förra året
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
 10. Revisorernas berättelse för förra året
 11. Styrelsens redovisning av plan om hur likvida medel ska räcka för fasta utgifter fram till nästa ordinarie årsmöte
 12. Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 13. Uteslutning av medlem
 14. Behandlande av inkomna motioner
 15. Diskussionspunkt om verksamhetsplanens innehåll för att underlätta bedömning av vilka som passar bäst in i styrelsen
 16. Val av årets styrelse
 17. Val av årets revisor
 18. Val av årets valberedare
 19. Val av årets jämställdhetsrepresentanter
 20. Årets verksamhetsplan
 21. Årets budget samt fastställande av medlemsavgift
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande

ps. Man får komma på årsmötet även om man är portad, men då enbart för att vara med på mötet.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi