proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Kallelse till datorföreningen Proxxis årsmöte

Lördagen den 28:e juli klockan 14:00 är det dags för datorföreningen Proxxis årsmöte. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Platsen är, som vanligt, föreningslokalen Proxxi. Det kommer att bjudas på bullar och dryck.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och fastställer för det kommande året verksamhetsplan, budget, styrelse, valberedning och revisor, samt beslutar om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen efter att ha tagit del av redovisningen och revisorns utlåtande. För detta årsmöte tillkommer även följande punkter:

  • Namnändring

    Sedan spelföreningen GAM bytte namn till Proxxi i början på året har båda föreningarna haft samma namn. Detta är troligtvis inte optimalt och vår förening bör eventuellt byta namn. Ett inkommet namnförslag är "MAGI", men frågan är helt öppen och fler förslag är välkomna innan och under årsmötet.

  • Övervakningskameror

    Ställningstagande huruvida föreningen ska ha fler övervakningskameror i föreningslokalen samt finansiering för detta.

  • Förändring av medlemskapssamarbetet

    För närvarande blir man automatiskt medlem i denna förening när man går med i spelföreningen Proxxi (före detta GAM). På förslag är att avskaffa detta samarbete och istället rekrytera medlemmar på vanligt vis samt genom att kräva medlemskap för att använda föreningens datorer, internetuppkoppling och andra resurser.

Styrelsen föreslår att dessa punkter diskuteras något på lämplig mailinglista innan årsmötet.

Be there.

Adam Chodorowski

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi