proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Årsmöte Proxxi

Lördagen den 23e februari klockan 13:00 har föreningen Proxxi (som förra året bytte namn från Gam) årsmöte. Vi kommer vara i föreningens lokal på Engelbrektsgatan 4.

Välkommen att komma och påverka.

dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Styrelsens redovisning av plan om hur likvida medel ska räcka för fasta utgifter fram till nästa ordinarie årsmöte
 11. Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 12. Behandlande av inkomna motioner
 13. Diskussionspunkt om verksamhetsplanens innehåll för att underlätta bedömning av vilka som passar bäst in i styrelsen
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedare
 17. Val av årets jämställdhetsrepresentanter
 18. Årets verksamhetsplan
 19. Årets budget samt fastställande av medlemsavgift
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi