proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
PerlScript för att logga in på PILS

hatar du också att behöva offra en browsertabb för PILS?

Då kan detta perlscript vara lösningen...

#!/usr/bin/perl
 
use LWP::UserAgent;
 
my $base_url = 'https://bruse.proxxi.org/index.php?do=login';
 
my (%postdata) = ();
$params{'uname'} = ''; #Username
$params{'pass'} = '';  #Password
 
 
my $ua = LWP::UserAgent->new();
 
print "Loggar in och håller dig inloggad...\n";
 
 
while (1)
{
        my $response = $ua->post($base_url, \%params);
        sleep(30);
}

Scriptet går antagligen att förbättra och har testats på Linux.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi