proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Logga in i bruse med perl

En ny version av proxxiscript.pl för att hålla en inloggad i bruse. Som inte skriver en massa i bruses loggar när den är aktiv.

#!/usr/bin/perl

use strict; use warnings; use LWP::UserAgent;

my $base_url = 'https://bruse.proxxi.org/index.php'; my $login_url = $base_url.'?do=login'; $| = 1;

my (%postdata) = (); my %params; $params{'uname'} = ''; $params{'pass'} = '';

my $ua = LWP::UserAgent->new();

print "Loggar in och håller dig inloggad...\n";

$ua->post($login_url, \%params);

my $count = 1; do { sleep 15; print "."; $ua->get($base_url) or die("\n\nKunde inte uppdatera!\n"); } until ($count == 0);

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi