proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Kallelse till Ix:s årsmöte 20/9 2009

Ix är föreningen som äger de flesta av datorerna på Proxxi och internetuppkopplingen står på Ix:s kassör. Mest känd är nog Ix för MAGI-projektet* vars avslut är något försenad.

Söndagen den 20 september klockan 14:00 börjar årsmötet.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Frågan om mötet är behörigen kallat
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Verksamhetsplan
 9. Val av ordförande
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Motioner
  1. Avyttring av SPARC:arna
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Jag har tagit emot en motion, och tar emot kanditaturer till styrelsen.

* Ni vet, anledningen till att vi inte enbart har donerade datorer på Proxxi längre. ;)

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi