proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Utbildning

Denna sida listar kurser i lokalen som man kan anmäla sig till. Många av kruserna är kopplade till projekt MAGI. För en fullständig beskrivning av MAGI besök http://www.proxxi.org/magi/specifikation

MAGI kurslistan går också att finna i nummer tre av GAMs föreningstidning.

Ibland ger föreningar i lokalen fristående kurser, dessa kommer då också listas på denna sida.

Inga kurser finns inlagda för tillfället...

Slut på kurser att lista


© 2001-2010 Proxxi